آمار پرسنلی

تعداد بازدید:۱۳۱۲
واحد آمار پرسنلی

اهم وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد:

-    تهیه بانک جامع منابع انسانی شامل گزارش 157 متغیر فردی و حقوقی برای کلیه کارکنان به همراه کد بندی متغیرهای مربوطه طبق جداول تعریف شدهو ارسال فایل گزارش به صورت 3 ماهه جهت واحد آمار نیروی انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

-    تهیه بانکهای اطلاعاتی پرسنلی جهت ورود اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی دستگاه های دولتی از جمله سامانه کارمند ایران ، آواب و ...

-    تهیه آمارهای عددی در حوزه منابع انسانی با توجه به درخواست های ارسالی درون سازمان یا برون سازمانی.

-    تهیه گزارش های آماری در حوزه امور استخدامی ، تبدیل وضع ، ارزشیابی ، تشکیلات ، بازنشستگی ، بودجه بندی به همراه تجزیه و تحلیل آنها.

-    تهیه فهرستهای مالی شامل عیدی ، سنوات ، بن غیرنقدی و ...

-    کنترل و اصلاح اطلاعات ورودی در نرم افزار پرسنلی و سایر بانکهای اطلاعاتی.
آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۳