ضوابط آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی مرکز سال 93

تعداد بازدید:۱۰۸۳

 

ضوابط آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی مرکز سال 93

 

1- سقف ساعات آموزشی سالانه برای کارمندان جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموزش به ترتیب زیر می باشد:

الف) دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم                                  حداکثر 150 ساعت

ب ) دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس                                                   حداکثر 130 ساعت

ج) دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر                                حداکثر 120 ساعت

و دوره های مازاد بر آن مورد پذیرش و قابل ذخیره سازی برای سالهای بعد نخواهد بود.

2- کارمندانی که با ابلاغ انشایی به پست های مدیریتی و سرپرستی منصوب می گردند ، مجاز خواهند بود علاوه بر آموزشهای شغلی ضمن خدمت مرتبط با پست سازمانی دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط با ابلاغ صادره و رعایت سقف سالانه طی نمایند و از مجموع امتیازات کسب شده آموزشی مذکور برای استفاده از امتیازات پیش بینی شده در این نظام استفاده نمایند .

3-هریک از کارمندان در صورتیکه دوره آموزشی مشخصی را با موافقت واحد آموزش در موسسات معتبر طی نماید . گواهینامه آموزش مورد نظر با تائید بالاترین مقام مسئول آموزش کارکنان مرکز قابل قبول می باشد.

4- صدور گواهینامه شرکت ، تدریس ، ارائه مقاله و پوستر جهت یک دوره و استفاده همزمان از امتیاز هر دو گواهینامه ممنوع می باشد.

5- گواهینامه های دوره های آموزشی که فرد حین ماموریت در خارج از کشور گذرانده است در صورتیکه مطابق نیازهای آموزشی رشته شغلی فرد باشد با تائید کمیته آموزش قابل قبول می باشد.

6- ملاک موفقیت در دوره های آموزشی کسب حدنصاب نمره (60%) در آزمون هایی که در پایان دوره آموزشی توسط مجری به عمل می آید ، می باشد.

7- آموزش توجیهی بدو خدمت :

کلیه کارمندان (رسمی ، پیمانی و قراردادی) دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم موظفند طی شش ماه اول استخدام نسبت به گذراندن دوره توجیهی بدو خدمت اقدام نمایند.

8- گواهینامه های آموزشی مورد قبول :

الف)گواهینامه های صادر شده از دفاتر آموزش و پژوهش استانداری سراسر کشور

ب )گواهینامه های دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق

ج) گواهینامه های آموزشی دارای مجوز از کمیته راهبری در سطح کشور و کمیته آموزش در سطح مرکز

د)ساعت آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت قابل احتساب نمی باشد .

و) گواهینامه های دوره های حضوری که در آن ساعت آموزشی قید نشده است ، بطور میانگین 6 ساعت به ازای هر روز در نظر گرفته می شود.

ه ) دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی صرفاً براساس امتیاز و هر امتیاز معادل 2 ساعت در نظر گرفته می شود.

9- گواهینامه های دوره های تخصصی آموزش مداوم جامعه پزشکی :

سقف پذیرش ساعات دوره های آموزشی دارای مجوز از دفاتر آموزشی مداوم جامعه پزشکی صرفاً به شرط تناسب با رشته شغلی مشمولین قانون مذکور حداکثر به میزان سالانه 30 ساعت برای کارشناسان مربوطه و 50 ساعت برای پزشکان مورد تائید است .

10- دوره تکراری در ساعات آموزشی محاسبه نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

 

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۳